Velkommen til

Kulturforeningen Sjørring Sø

Formålet med Kulturforeningen Sjørring Sø:

At bidrage til at skabe vækst og udvikling, der fremmer livskvaliteten i landdistriktet omkring Sjørring, Hundborg og Vang-Tvorup gennem opførelse af egnsspil og andre kulturelle aktiviteter.

Sammenhængskraft i landdistrikterne og styrkelse af den historiske bevidsthed er begreber, vi i landets yderområder må være mere bevidste om at ”indfange” end nogensinde før. Ikke mindst fordi vi befinder os geografisk lige op af Nationalpark Thy. Det er vores overbevisning, at projektet her styrker og udbygger såvel sammenhængskraft og historiebevidsthed.

Vi tillader os også at mene, at vi er med til både at fastholde og udbygge befolkningstilvæksten i Thy. 

Vi forsøger at gennemføre vore projekter i tæt samarbejde med lokale organisationer og foreninger. Her vil jeg især fremhæve DATS, Thisted Morskabsteater.  

De frivillige kræfter er bærende og altafgørende for projektets succes. Som med de tidligere forestillinger involveres ca. 100 lokale ildsjæle på tværs af generationer og med forskellige erhvervsbaggrunde. Der kan således siges at være flere målgrupper efterhånden som processen skrider frem.

Kaptajn Jagd 2007
Kaptajn Jagd 2007
Dramaet på Færgeborg 2009
Dramaet på Færgeborg 2009
Nødlandingen på rosvang 2011
Nødlandingen på rosvang 2011
På sporet af Sjørring 2013
På sporet af Sjørring 2013
Dobbelt mordet på Rosvang 2015
Dobbelt mordet på Rosvang 2015

Del siden